Luận văn, Luận án
628.1 NG-H
Đề xuất giải pháp cải tạo mạng để giảm thất thoát nước của hệ thống cấp nước thành phố Vinh :
DDC 628.1
Tác giả CN Nguyễn Văn Hà
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đề xuất giải pháp cải tạo mạng để giảm thất thoát nước của hệ thống cấp nước thành phố Vinh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; MS; 60580210 / Nguyễn Văn Hà; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Tín
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2015
Mô tả vật lý 97 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thất thoát nước
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Mạng lưới thoát nước
Môn học Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03628
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110127
0024
004BCA8C54E-A3CD-4574-9593-E6F85B58DD9D
005201703310918
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170331092230|zminhdn
082 |a628.1|bNG-H
100 |aNguyễn Văn Hà
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐề xuất giải pháp cải tạo mạng để giảm thất thoát nước của hệ thống cấp nước thành phố Vinh : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; MS; 60580210 / |cNguyễn Văn Hà; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Tín
260 |aH. : |bĐHXD|c2015
300 |a97 tr. ; |c30 cm.
653 |aThất thoát nước
653 |aHệ thống cấp nước
653 |aMạng lưới thoát nước
690 |aKỹ thuật cơ sở hạ tầng
700 |aNguyễn Văn Tín
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03628
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03628 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào