Luận văn, Luận án
711.5 NG-V
Đánh giá quá trình chuyển đổi chức năng nhà vườn truyền thống Huế sang loại hình du lịch văn hóa từ năn 1986 đến nay :
DDC 711.5
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Vân
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đánh giá quá trình chuyển đổi chức năng nhà vườn truyền thống Huế sang loại hình du lịch văn hóa từ năn 1986 đến nay : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc; Mã số:60580102 / Nguyễn Thị Thùy Vân; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Sỹ Quế
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2010
Mô tả vật lý 87 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Nhà vườn
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sỹ Quế
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02214
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016721
0024
0040D75C46E-BF74-4BD1-84A6-D511869302D9
005201702091551
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20170209155630|zhuongpt
082 |a711.5|bNG-V
100 |aNguyễn Thị Thùy Vân
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐánh giá quá trình chuyển đổi chức năng nhà vườn truyền thống Huế sang loại hình du lịch văn hóa từ năn 1986 đến nay : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc; Mã số:60580102 / |cNguyễn Thị Thùy Vân; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Sỹ Quế
260 |aH. : |bĐHXD|c2010
300 |a87 tr. ; |c30 cm.
653 |aNhà vườn
653 |aQuy hoạch đô thị
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Thị Thùy Vân
700 |aNguyễn Sỹ Quế
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02214
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02214 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.5 NG-V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào