Luận văn, Luận án
711 VU-T
Các giải pháp tái cấu trúc đô thị tại Hà Nội theo hướng ứng dụng mô hình đô thị nén :
DDC 711
Tác giả CN Vũ Đình Tiến
Nhan đề Các giải pháp tái cấu trúc đô thị tại Hà Nội theo hướng ứng dụng mô hình đô thị nén : Luận văn thach sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60520102 / Vũ Đình Tiến; Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Minh Tùng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 98tr. : minh họa ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đô thị nén
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04217
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116864
0024
004F11FA7DE-55F2-403C-B8E4-2672FBFA54CD
005201805281847
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180528184802|bduocnd|y20170913145012|zlinhnm
082 |a711|bVU-T
100 |aVũ Đình Tiến
245 |aCác giải pháp tái cấu trúc đô thị tại Hà Nội theo hướng ứng dụng mô hình đô thị nén : |bLuận văn thach sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60520102 / |cVũ Đình Tiến; Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Minh Tùng
260 |aH. : |bĐHXD, |c2017
300 |a98tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
653 |aĐô thị nén
653 |aQuy hoạch đô thị
690 |aKiến trúc
700 |aTrần Minh Tùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04217
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kientruc/2017/lv04217vudinhtien/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04217 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711 VU-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1