Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
627.2 CÔN
Công trình biển cố định :
DDC 627.2
Nhan đề Công trình biển cố định : Tiêu chuẩn Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 76tr. ; 31cm.
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Từ khóa tự do Tải trọng cố đinh
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00989-91
000 00000nam#a2200000ua#4500
001389
0021
0043DB74DA5-A965-437B-AC24-50D43F4F670D
005202001021012
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c24.000
039|a20200102101213|bminhdn|y20160830101724|zlinhnm
082 |a627.2|bCÔN
245 |aCông trình biển cố định : |bTiêu chuẩn Việt Nam
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a76tr. ; |c31cm.
653 |aKết cấu thép
653 |aTải trọng cố đinh
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00989-91
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00989 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 CÔN Sách Tiếng Việt 1
2 TK00990 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 CÔN Sách Tiếng Việt 2
3 TK00991 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 CÔN Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1