Giáo trình, sách tham khảo ngoại văn
Advanced analysis and design of steel frames /
Tác giả CN Li, G. Q.
Nhan đề Advanced analysis and design of steel frames / Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li.
Thông tin xuất bản Chichester : John Wiley, c2007.
Mô tả vật lý xv, 368 p. : ill ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Steel, Structural.
Thuật ngữ chủ đề Structural analysis (Engineering)
Thuật ngữ chủ đề Structural frames.
Môn học Kiến trúc
Môn học Kết cấu thép
Tác giả(bs) CN Li, Jin-Jun,
000 00892nam a2200277 a 4500
0013147
0022
003OCoLC
004156BA51E-27C3-4527-AC7D-6F8CFA3BE9B8
005201111240945
008061121s2007 enka b 001 0 eng
0091 0
010 |a2007298045
020 |a0470030615 (hbk.)
020 |a9780470030615 (hbk.)
035 |a(OCoLC)76851425
039|a20161102173858|byenpt|c24-Nov-2011 02:45:41|dretbatler|y24-Nov-2011 02:00:51|zretbatler
042 |aukblcatcopy
049 |aAZS$
1001 |aLi, G. Q.
24510|aAdvanced analysis and design of steel frames / |cGuo-Qiang Li, Jin-Jun Li.
260 |aChichester : |bJohn Wiley, |cc2007.
300 |axv, 368 p. : |bill ; |c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aSteel, Structural.
650 0|aStructural analysis (Engineering)
650 0|aStructural frames.
690|aKiến trúc
690|aKết cấu thép
7001 |aLi, Jin-Jun,|d1973-
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/624_congchanh/advancedanalysisanddesign ofsteelframesthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d9
999|aThư viện Đại học Nha Trang

Không tìm thấy biểu ghi nào