Luận văn, Luận án
690 NG-H
Đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu thép do ăn mòn theo chỉ tiêu độ tin cậy :
DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Anh
Nhan đề Đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu thép do ăn mòn theo chỉ tiêu độ tin cậy : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng DD & CN ; MS:2.15.14 / Nguyễn Tuấn Anh; Người hướng dẫn : GS.TS Nguyễn Văn Phó
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD
Mô tả vật lý 62tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Độ tin cậy
Từ khóa tự do Ăn mòn
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) TT Nguyễn văn Phó
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00008
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126
0024
0045E0BED49-36A2-4DE8-9537-0740FA59389E
005201608231622
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160823162400|zanhnq
082 |a690|bNG-H
100 |aNguyễn Tuấn Anh
245 |aĐánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu thép do ăn mòn theo chỉ tiêu độ tin cậy : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng DD & CN ; MS:2.15.14 / |cNguyễn Tuấn Anh; Người hướng dẫn : GS.TS Nguyễn Văn Phó
260 |aH. : |bĐHXD
300 |a62tr. ; |c30 cm.
653 |aĐộ tin cậy
653 |aĂn mòn
653 |aKết cấu thép
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
710 |aNguyễn văn Phó
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00008
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00008 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào