Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.1762 NG - N
Động đất và thiết kế công trình chịu động đất /
DDC 624.1762
Tác giả CN Nguyễn Lê Ninh
Nhan đề Động đất và thiết kế công trình chịu động đất / PGS, TS. Nguyễn Lê Ninh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 514 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Chuyển động của nền đất
Từ khóa tự do Động đất
Từ khóa tự do Động lực học công trình
Từ khóa tự do Kết cấu chịu lực
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(44): GT29571-613, GT31679
000 00000nam#a2200000ua#4500
001349
0021
004D2AF0B58-079C-4421-83D3-5B33780B3159
005201610130832
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c75,000
039|a20161013083523|bthuctap2|y20160829145945|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.1762|bNG - N
100 |aNguyễn Lê Ninh|cPGS, TS.
245 |aĐộng đất và thiết kế công trình chịu động đất / |cPGS, TS. Nguyễn Lê Ninh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a514 tr. ; |c24 cm.
653 |aChuyển động của nền đất
653 |aĐộng đất
653 |aĐộng lực học công trình
653 |aKết cấu chịu lực
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(44): GT29571-613, GT31679
890|a47|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00866 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1762 NG - N Sách Tiếng Việt 1
2 TK00867 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1762 NG - N Sách Tiếng Việt 2
3 TK00868 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1762 NG - N Sách Tiếng Việt 3
4 GT29571 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 4
5 GT29572 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 5
6 GT29573 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 6
7 GT29574 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 7
8 GT29575 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 8
9 GT29576 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 9
10 GT29577 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1762 NG - N Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào