Luận văn, Luận án
624.17 TR - S
Ảnh hưởng của tải trọng gió lên nhà nhiều tầng theo một số tiêu chuẩn thiết kế :
DDC 624.17
Tác giả CN Trần Văn Sơn
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Ảnh hưởng của tải trọng gió lên nhà nhiều tầng theo một số tiêu chuẩn thiết kế : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 605820 / Trần Văn Sơn; Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 76 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Nhà Nhiều tầng
Từ khóa tự do Tải trọng gió
Từ khóa tự do Kết cấu chịu lực
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Ngô Thế Phong
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00772
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012357
0024
0049F0EE2A1-F21F-4518-97AD-8459E0110463
005201610271027
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20161027103038|bminhdn|y20161027102958|zminhdn
082 |a624.17|bTR - S
100 |aTrần Văn Sơn
110 |aTrường ĐHXD
245 |aẢnh hưởng của tải trọng gió lên nhà nhiều tầng theo một số tiêu chuẩn thiết kế : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 605820 / |cTrần Văn Sơn; Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Ngô Thế Phong.
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a76 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aNhà Nhiều tầng
653 |aTải trọng gió
653 |aKết cấu chịu lực
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNgô Thế Phong
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00772
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00772 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 TR - S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào