Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
646.7 PH-D
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường /
DDC 646.7
Tác giả CN Phương Dung
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / Phương Dung
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 212tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Nhà trường
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06363-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130136
00212
004C4160271-622F-47D0-A481-B4AF54376C08
005201906051452
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190605145158|zhuongpt
082 |a646.7|bPH-D
100 |aPhương Dung
245 |aGiáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / |cPhương Dung
260 |aH : |bThanh niên, |c2018
300 |a212tr. ; |c21cm.
653 |aNhà trường
653 |aTrẻ em
653 |aKỹ năng sống
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06363-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/kynangsongtrongnhatruongthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06363 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 646.7 PH-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06364 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 646.7 PH-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06365 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 646.7 PH-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào