Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
530 BAI (2)
Bài tập Vật lí đại cương:
DDC 530
Nhan đề Bài tập Vật lí đại cương: Dùng cho các trường Đại học các khối Công nghiệp, Công trình, Thủy lợi, Giao thông vận tải/. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình...[et al.].
Lần xuất bản Tái bản lần thứ chín
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý 156tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Dao động
Từ khóa tự do Điện học
Từ khóa tự do Sóng
Tác giả(bs) CN Lê Văn Nghĩa
Tác giả(bs) CN Lương Duyên Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hồ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Sính
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(194): GT68061-146, GT79735-8, GT81439-537, GT84271-5
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05727
000 00000ncm#a2200000ua#4500
0015536
00211
00414943EB7-8A19-4EDF-8985-3321B2ACC2AD
005201810170944
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c8.400
039|a20181017094435|blinhnm|c20181015161011|dhuongpt|y20170104092844|zthuctap2
082 |a530|bBAI (2)
245 |aBài tập Vật lí đại cương: |bDùng cho các trường Đại học các khối Công nghiệp, Công trình, Thủy lợi, Giao thông vận tải/. |nTập 2, |pĐiện - Dao động - Sóng / |cLương Duyên Bình...[et al.].
250 |aTái bản lần thứ chín
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2002
300 |a156tr. ; |c21cm.
653 |aDao động
653 |aĐiện học
653 |aSóng
700|aLê Văn Nghĩa
700|aLương Duyên Bình
700|aNguyễn Hữu Hồ
700|aNguyễn Quang Sính
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(194): GT68061-146, GT79735-8, GT81439-537, GT84271-5
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05727
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/btvatlidaicuongthumbimage.jpg
890|a195|b525|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05727 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 530 BAI (2) Giáo trình 1
2 GT68061 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 2
3 GT68062 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 3 Hạn trả:08-06-2018
4 GT68063 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 4
5 GT68064 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 5
6 GT68065 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 6 Hạn trả:11-06-2018
7 GT68066 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 7
8 GT68067 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 8 Hạn trả:30-06-2018
9 GT68068 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 9 Hạn trả:08-03-2019
10 GT68069 Kho giáo trình - Tầng 5 530 BAI (2) Giáo trình 10 Hạn trả:08-03-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20