Luận văn, Luận án
624.177 HO-Đ
Dao động của khung phẳng có kể đến độ đàn hồi của nút khung :
DDC 624.177
Tác giả CN Hoàng Vũ Đạt
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Dao động của khung phẳng có kể đến độ đàn hồi của nút khung : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng DD và CN; MS:60.58.20 / Hoàng Vũ Đạt;Người hướng dẫn:TS.Nguyễn Văn Phượng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2006
Mô tả vật lý 70tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đàn hồi
Từ khóa tự do Dao động
Từ khóa tự do Nút khung
Môn học Xây dựng DD&CN
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00018
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0012
0024
004E21B6692-A6A1-492C-9A7F-75DA7E43296A
005201610181400
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20161018140253|bminhdn|c20160823151513|dnganpt|y20160823084943|zanhnq
082 |a624.177|bHO-Đ
100 |aHoàng Vũ Đạt
110 |aTrường ĐHXD
245 |aDao động của khung phẳng có kể đến độ đàn hồi của nút khung : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng DD và CN; MS:60.58.20 / |cHoàng Vũ Đạt;Người hướng dẫn:TS.Nguyễn Văn Phượng
260 |aH. : |bĐHXD, |c2006
300 |a70tr. ; |c30 cm.
653 |aĐàn hồi
653 |aDao động
653 |aNút khung
690 |aXây dựng DD&CN
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00018
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00018 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 HO-Đ Luận văn, Luận án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào