DDC 531
Nhan đề Cơ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec ... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 175tr. ; 27cm.
Phụ chú Giáo trình dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Cơ học
Từ khóa tự do Dao động
Tác giả(bs) CN Lê Băng Sương
Tác giả(bs) CN Brébec, Jean - Marie
Tác giả(bs) CN Denéve, Philippe
Tác giả(bs) CN Desmarais, Thierry
Tác giả(bs) CN Ménétrier, Macr
Tác giả(bs) CN Noel, Bruno
Tác giả(bs) CN Orsini, Claude
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(100): GT74607-706
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05922-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119075
00211
004CAAFDDD9-38E1-45DF-AAA7-25FBE0A486DE
005201810170912
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c22500
039|a20181017091236|blinhnm|c20181015163107|dlinhnm|y20171107094506|zlinhnm
082 |a531|bCƠ-H (1)
245 |aCơ học 1 : |bGiáo trình / |cJean - Marie Brébec ... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2007
300 |a175tr. ; |c27cm.
500|aGiáo trình dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao
653|aĐộng học
653|aCơ học
653|aDao động
700 |aLê Băng Sương
700|aBrébec, Jean - Marie
700|aDenéve, Philippe
700|aDesmarais, Thierry
700|aMénétrier, Macr
700|aNoel, Bruno
700|aOrsini, Claude
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(100): GT74607-706
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05922-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/cohoc1thumbimage.jpg
890|a103|b117|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05922 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 CƠ-H (1) Giáo trình 1
2 TK05923 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 CƠ-H (1) Giáo trình 2
3 TK05924 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 CƠ-H (1) Giáo trình 3
4 GT74607 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 4 Hạn trả:12-01-2019
5 GT74608 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 5
6 GT74609 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 6 Hạn trả:17-06-2019
7 GT74610 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 7
8 GT74611 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 8
9 GT74612 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 9
10 GT74613 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CƠ-H (1) Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11