Luận văn, Luận án
624.2 PH-T
Ảnh hưởng giằng dọc tới biên chịu nén của dầm thép :
DDC 624.2
Tác giả CN Phạm Hữu Trường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Ảnh hưởng giằng dọc tới biên chịu nén của dầm thép : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / Phạm Hữu Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bình Hà.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 78tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm thép liên hợp
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Cầu dầm thép
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bình Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01822
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014993
0024
0048F2AB69E-D707-4801-80F9-CAA4D8411E72
005201612260915
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161226091832|bthuctap1|y20161216155720|zthuctap1
082 |a624.2|bPH-T
100 |aPhạm Hữu Trường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aẢnh hưởng giằng dọc tới biên chịu nén của dầm thép : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / |cPhạm Hữu Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bình Hà.
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a78tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm thép liên hợp
653 |aBê tông cốt thép
653 |aCầu dầm thép
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Bình Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01822
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01822 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào