Luận văn, Luận án
624.1772 TA - G
Áp dụng thuật toán tiến hóa để thiết kế tối ưu tiết diện thép của dầm đơn giản liên hợp thép - bê tông :
DDC 624.1772
Tác giả CN Tạ Thu Giang
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Áp dụng thuật toán tiến hóa để thiết kế tối ưu tiết diện thép của dầm đơn giản liên hợp thép - bê tông : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / Tạ Thi Giang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2011
Mô tả vật lý 87 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm liên hợp
Từ khóa tự do EC 4
Từ khóa tự do Thuật toán tiến hóa vi phân DE
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00518
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012098
0024
00495336A6E-D441-4A7E-8B17-B07E7E18628A
005201610260919
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20161026092200|zminhdn
082 |a624.1772|bTA - G
100 |aTạ Thu Giang
110 |aTrường ĐHXD
245 |aÁp dụng thuật toán tiến hóa để thiết kế tối ưu tiết diện thép của dầm đơn giản liên hợp thép - bê tông : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / |cTạ Thi Giang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Anh Tuấn
260 |aH. : |bĐHXD|c2011
300 |a87 tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm liên hợp
653 |aEC 4
653 |aThuật toán tiến hóa vi phân DE
653 |aBê tông cốt thép
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aVũ Anh Tuấn
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00518
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00518 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1772 TA - G Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào