Luận văn, Luận án
624.1772 TA - G
Áp dụng thuật toán tiến hóa để thiết kế tối ưu tiết diện thép của dầm đơn giản liên hợp thép - bê tông :
DDC 624.1772
Tác giả CN Tạ Thi Giang
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Áp dụng thuật toán tiến hóa để thiết kế tối ưu tiết diện thép của dầm đơn giản liên hợp thép - bê tông : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / Tạ Thu Giang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2011
Mô tả vật lý 87 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm liên hợp
Từ khóa tự do EC 4
Từ khóa tự do Thuật toán tiến hóa vi phân DE
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ Thư Viện ĐHXD
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012092
0024
0041518950F-5C2F-4013-BCE2-A998237414CB
005201610260913
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20161026091613|zminhdn
082 |a624.1772|bTA - G
100 |aTạ Thi Giang
110 |aTrường ĐHXD
245 |aÁp dụng thuật toán tiến hóa để thiết kế tối ưu tiết diện thép của dầm đơn giản liên hợp thép - bê tông : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / |cTạ Thu Giang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Anh Tuấn
260 |aH. : |bĐHXD|c2011
300 |a87 tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm liên hợp
653 |aEC 4
653 |aThuật toán tiến hóa vi phân DE
653 |aBê tông cốt thép
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aVũ Anh Tuấn
852 |aThư Viện ĐHXD

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào