Luận văn, Luận ánLuận án
624.183423 NG-H
Bài toán chuẩn đoán kỹ thuật công trình trong trường hợp thiếu số liệu và ứng dụng cho dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn :
DDC 624.183423
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hưng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Bài toán chuẩn đoán kỹ thuật công trình trong trường hợp thiếu số liệu và ứng dụng cho dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn : Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 62580208 / Nguyễn Thanh Hưng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Liên, GS.TS Nguyễn Văn Phó
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 173tr. : minh họa ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Kỹ thuật công trình
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Ăn mòn
Môn học Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Phó
Tác giả(bs) CN Trần Văn Liên
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00213
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110925
00242
004C4DF1EE6-03B3-4DCE-BEF1-99658238D063
005201810031507
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181003150417|bthuctap1|y20170518101836|zlinhnm
082 |a624.183423|bNG-H
100 |aNguyễn Thanh Hưng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aBài toán chuẩn đoán kỹ thuật công trình trong trường hợp thiếu số liệu và ứng dụng cho dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn : |bLuận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 62580208 / |cNguyễn Thanh Hưng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Liên, GS.TS Nguyễn Văn Phó
260 |aH. : |bĐHXD, |c2017
300 |a173tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
653 |aDầm bê tông cốt thép
653 |aKỹ thuật công trình
653 |aBê tông cốt thép
653 |aĂn mòn
690 |aKỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
700 |aNguyễn Văn Phó
700 |aTrần Văn Liên
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00213
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/2017/nguyenthanhhung_xddd&cnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00213 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.183423 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào