Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
915.9731003 TƯ-Đ
Từ điển đường phố Hà Nội /
DDC 915.9731003
Nhan đề Từ điển đường phố Hà Nội / TS. Nguyễn Viết Chức (chủ biên)...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 1068tr. : bản đồ ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Đường phố
Từ khóa tự do Địa danh
Từ khóa tự do Từ điển
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Dơn
Tác giả(bs) TT Đào Thị DIến
Tác giả(bs) TT Đào Minh Tâm
Tác giả(bs) TT Nguyễn Anh Thư
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thành Chinh
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05237
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014833
0021
0047B526922-0B5C-4F89-8E88-7E644441BA1A
005201612131509
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |a9786045500422
039|y20161213151019|zthuctap1
082 |a915.9731003|bTƯ-Đ
245 |aTừ điển đường phố Hà Nội / |cTS. Nguyễn Viết Chức (chủ biên)...[et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2010
300 |a1068tr. : |bbản đồ ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
653 |aHà Nội
653 |aĐường phố
653 |aĐịa danh
653 |aTừ điển
710|aNguyễn Thị Dơn
710|aĐào Thị DIến
710|aĐào Minh Tâm
710|aNguyễn Anh Thư
710|aNguyễn Thành Chinh
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05237
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05237 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 915.9731003 TƯ-Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào