Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
895.922334 CA-L
Cây sau sau lá đỏ, Ở trần, Trung tướng giữa đời thường :
DDC 895.922334
Tác giả CN Cao Tiến Lê
Nhan đề Cây sau sau lá đỏ, Ở trần, Trung tướng giữa đời thường : Tập truyện ngắn, Tiểu thuyết / Cao Tiến Lê
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015
Mô tả vật lý 475tr. ; 21cm.
Tùng thư Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05399-401
000 00000nam#a2200000ua#4500
0015125
0021
0048863A83D-184D-46B3-B324-D1270860D295
005201612221002
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|y20161222100608|zthuctap2
082 |a895.922334|bCA-L
100 |aCao Tiến Lê
245 |aCây sau sau lá đỏ, Ở trần, Trung tướng giữa đời thường : |bTập truyện ngắn, Tiểu thuyết / |cCao Tiến Lê
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2015
300 |a475tr. ; |c21cm.
490 |aTác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
653 |aTruyện ngắn
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05399-401
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05399 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 CA-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK05400 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 CA-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK05401 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 CA-L Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào