Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
729 SÔ-T
Sổ tay đồ án nội thất /
DDC 729
Nhan đề Sổ tay đồ án nội thất / Nguyễn Việt Khoa... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 74tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Thiết kế nội thất
Từ khóa tự do Đồ án
Tác giả(bs) TT Nguyễn Việt Khoa
Tác giả(bs) TT Lê Đức Anh
Tác giả(bs) TT Đỗ Thuy Thủy
Tác giả(bs) TT Dương An Hà
Tác giả(bs) TT Phạm Tú Ngọc
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05797-9
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(247): GT72474-720
000 00000nam#a2200000ua#4500
0016632
00211
004F7CDB3CB-5EDC-40D6-9319-671A6AA27D2A
005201810170936
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c83000
039|a20181017093647|blinhnm|c20181015163603|dhuongpt|y20170111102204|zlinhnm
082 |a729|bSÔ-T
245 |aSổ tay đồ án nội thất / |cNguyễn Việt Khoa... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a74tr. ; |c21cm.
653 |aThiết kế nội thất
653 |aĐồ án
710|aNguyễn Việt Khoa
710|aLê Đức Anh
710|aĐỗ Thuy Thủy
710|aDương An Hà
710|aPhạm Tú Ngọc
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05797-9
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(247): GT72474-720
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/sotaydoannoithat_2016/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a250|b247|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05797 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 SÔ-T Giáo trình 1
2 TK05798 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 SÔ-T Giáo trình 2
3 TK05799 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 SÔ-T Giáo trình 3
4 GT72474 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 4 Hạn trả:06-01-2020
5 GT72475 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2020
6 GT72476 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 6
7 GT72477 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 7 Hạn trả:04-01-2020
8 GT72478 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 8 Hạn trả:21-02-2019
9 GT72479 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 9 Hạn trả:06-04-2018
10 GT72480 Kho giáo trình - Tầng 5 729 SÔ-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25