Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
627.9 HO-T
Hướng dẫn đồ án nhà máy thủy điện/
DDC 627.9
Tác giả CN Hoàng Văn Tần
Nhan đề Hướng dẫn đồ án nhà máy thủy điện/ Hoàng Văn Tần, Phạm Hồng Nhật
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 79tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập tới các nội dung chính: thiết kế nhà máy thủy điện, lựa chọn các thiết bị chính và phụ của nhà máy thủy điện, các hình vẽ và bảng biểu dùng cho các thiết kế và lựa chọn cụ thể.
Từ khóa tự do Đồ án
Từ khóa tự do Nhà máy thủy điện
Từ khóa tự do Thiết bị nhà máy thủy điện
Từ khóa tự do Thiết kế nhà máy thủy điện
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Nhật
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(272): GT44419-690
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04999-5001
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014628
00211
004F3037DEC-12D4-4BEE-9675-B5440045B374
005201810170949
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c15000
039|a20181017094949|blinhnm|c20181015163043|dhuongpt|y20161201085640|zlinhnm
082 |a627.9|bHO-T
100 |aHoàng Văn Tần
245 |aHướng dẫn đồ án nhà máy thủy điện/ |cHoàng Văn Tần, Phạm Hồng Nhật
260 |aH. : |bXây dựng, |c2004
300 |a79tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520|aCuốn sách đề cập tới các nội dung chính: thiết kế nhà máy thủy điện, lựa chọn các thiết bị chính và phụ của nhà máy thủy điện, các hình vẽ và bảng biểu dùng cho các thiết kế và lựa chọn cụ thể.
653 |aĐồ án
653 |aNhà máy thủy điện
653|aThiết bị nhà máy thủy điện
653|aThiết kế nhà máy thủy điện
700 |aPhạm Hồng Nhật
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(272): GT44419-690
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04999-5001
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/huongdandoannhamaythuydien_2004/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a275|b22|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04999 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.9 HO-T Giáo trình 1
2 TK05000 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.9 HO-T Giáo trình 2
3 TK05001 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.9 HO-T Giáo trình 3
4 GT44419 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 4
5 GT44420 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 5
6 GT44421 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 6
7 GT44422 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 7
8 GT44423 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 8
9 GT44424 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 9
10 GT44425 Kho giáo trình - Tầng 5 627.9 HO-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28