Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
711.5524 HƯƠ
Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp /
DDC 711.5524
Nhan đề Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp / ThS.KTS Lê Lan Hương... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 124tr. : minh họa ; 21cm.
Phụ chú Tài liệu trang khổ ngang
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Khu công nghiệp
Từ khóa tự do Đồ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Văn Hương
Tác giả(bs) CN Lê Lan Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Phúc
Tác giả(bs) CN Tạ Quỳnh Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lan Hương
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT73925-4021
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05878-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116137
00211
004EDF95682-15F7-4B62-9747-A688602F4F70
005201810170934
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048219185|c99000
039|a20181017093459|blinhnm|c20181015162605|dlinhnm|y20170821091223|zlinhnm
082 |a711.5524|bHƯƠ
245 |aHướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp / |cThS.KTS Lê Lan Hương... [et al.]
260|aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a124tr. : |bminh họa ; |c21cm.
500|aTài liệu trang khổ ngang
653 |aQuy hoạch
653 |aKhu công nghiệp
653 |aĐồ án
700|aNguyễn Thị Văn Hương
700|aLê Lan Hương
700|aNguyễn Văn Phúc
700|aTạ Quỳnh Hoa
700|aNguyễn Lan Hương
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT73925-4021
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05878-80
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/huongdandoankientruccongnghiep/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a100|b218|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05878 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.5524 HƯƠ Giáo trình 1
2 TK05879 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.5524 HƯƠ Giáo trình 2
3 TK05880 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.5524 HƯƠ Giáo trình 3
4 GT73925 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 4 Hạn trả:10-06-2019
5 GT73926 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 5
6 GT73927 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 6
7 GT73928 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 7 Hạn trả:10-01-2019
8 GT73929 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 8 Hạn trả:29-05-2020
9 GT73930 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 9 Hạn trả:22-05-2020
10 GT73931 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 HƯƠ Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10