Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
895.922 VO-Q
Anh đom đóm, Quê nội, Ngày tết của Trâu Xe :
DDC 895.922
Tác giả CN Võ Quảng
Nhan đề Anh đom đóm, Quê nội, Ngày tết của Trâu Xe : Thơ, Tiểu thuyết, Truyện / Võ Quảng
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
Mô tả vật lý 547tr. ; 21cm.
Tùng thư Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK05131-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014708
0021
0043FB07D9C-B521-458A-A5CD-DE69B5C7B935
005201612070837
008160608s2014 vm vie
0091 0
020 |a9786045326381
039|y20161207083858|zthuctap1
082 |a895.922|bVO-Q
100 |aVõ Quảng
245 |aAnh đom đóm, Quê nội, Ngày tết của Trâu Xe : |bThơ, Tiểu thuyết, Truyện / |cVõ Quảng
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2014
300 |a547tr. ; |c21cm.
490 |aTác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
653 |aTruyện
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK05131-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05131 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922 VO-Q Sách Tiếng Việt 1
2 TK05132 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922 VO-Q Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào