Luận văn, Luận án
624.17 NG - M
Ảnh hưởng của hệ giằng đến sự làm việc của kệ kết cấu nhà cao tầng bằng thép có sơ đồ khung - giằng :
DDC 624.17
Tác giả CN Nguyễn Văn Mạnh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Ảnh hưởng của hệ giằng đến sự làm việc của kệ kết cấu nhà cao tầng bằng thép có sơ đồ khung - giằng : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 60580208 /Nguyễn Văn Mạnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2015
Mô tả vật lý 97 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hệ giằng
Từ khóa tự do Hệ kết cấu chịu lực
Từ khóa tự do Sơ đồ khung - giằng
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Môn học Xây dựng DD & CN
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01089
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012733
0024
004C62D55FE-8C3A-490C-AFB8-677C6D76D8E9
005201610311027
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20161031103041|zminhdn
082 |a624.17|bNG - M
100 |aNguyễn Văn Mạnh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aẢnh hưởng của hệ giằng đến sự làm việc của kệ kết cấu nhà cao tầng bằng thép có sơ đồ khung - giằng : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 60580208 /|cNguyễn Văn Mạnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
260 |aH. : |bĐHXD|c2015
300 |a97 tr. ; |c30 cm.
653 |aHệ giằng
653 |aHệ kết cấu chịu lực
653 |aSơ đồ khung - giằng
653 |aNhà cao tầng
690 |aXây dựng DD & CN
700 |aNguyễn Quang Viên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01089
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01089 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG - M Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào