Luận văn, Luận án
624.177 LÊ-A
Ảnh hưởng của biến dạng không đồng điệu đến sự phân phối nội lực của hệ kết cấu vách - sàn bê tông thốt thép phẳng :
DDC 624.177
Tác giả CN Lê Ngọc Anh
Nhan đề Ảnh hưởng của biến dạng không đồng điệu đến sự phân phối nội lực của hệ kết cấu vách - sàn bê tông thốt thép phẳng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / Lê Ngọc Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Việt Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 104tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Kết cấu nhà cao tầng
Từ khóa tự do Kết cấu vách
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Tác giả(bs) CN Lê Việt Dũng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04379
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120698
0024
004538613C4-37FD-4D2A-B0F6-644F12473C8F
005201802051026
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180205102647|zhuongpt
082 |a624.177|bLÊ-A
100 |aLê Ngọc Anh
245 |aẢnh hưởng của biến dạng không đồng điệu đến sự phân phối nội lực của hệ kết cấu vách - sàn bê tông thốt thép phẳng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Mã số: 60580208 / |cLê Ngọc Anh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Việt Dũng
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a104tr. ; |c30cm.
653 |aKết cấu nhà cao tầng
653 |aKết cấu vách
653 |aNhà cao tầng
700 |aLê Việt Dũng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04379
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04379 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 LÊ-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào