Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
363.37909597 DO-K
An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam /
DDC 363.37909597
Tác giả CN Doãn Minh Khôi
Nhan đề An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam / Doãn Minh Khôi
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 147tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng
Tóm tắt Tổng quan về vấn đề an toàn cháy trong kiến trúc cao tầng trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày cơ sở khoa học trong an toàn cháy nhà cao tầng ở Việt Nam, giải pháp thiết kế nhà siêu cao tầng liên quan tới an toàn sinh mạng khi xảy ra cháy
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phòng cháy chữa cháy
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT74049-75
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05884-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00116569
0021
0041ACB8BFA-DFFE-47A5-A785-C98A383A4C3B
005201801260924
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048220693|c94000
039|a20180126092456|bcuonglv|y20170905103432|zlinhnm
082 |a363.37909597|bDO-K
100 |aDoãn Minh Khôi
245 |aAn toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam / |cDoãn Minh Khôi
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a147tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng
520 |aTổng quan về vấn đề an toàn cháy trong kiến trúc cao tầng trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày cơ sở khoa học trong an toàn cháy nhà cao tầng ở Việt Nam, giải pháp thiết kế nhà siêu cao tầng liên quan tới an toàn sinh mạng khi xảy ra cháy
653 |aViệt Nam
653 |aPhòng cháy chữa cháy
653 |aNhà cao tầng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT74049-75
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05884-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/antoanchay...sieucaotang/antoanchay_001thumbimage.jpg
890|a30|c1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05884 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK05885 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK05886 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 3
4 GT74049 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 4
5 GT74050 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 5
6 GT74051 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 6
7 GT74052 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 7
8 GT74053 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 8
9 GT74054 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 9
10 GT74055 Kho giáo trình - Tầng 5 363.37909597 DO-K Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3 of 3