Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
720 VI-K
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng /
DDC 720
Tác giả CN Vi Thị Quốc Khánh
Nhan đề Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng / ThS. Vi Thị Quốc Khánh (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 146tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Gồm 15 bài học tiếng Anh theo các chuyên đề: kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kĩ thuật xây dựng đô thị
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Tiếng anh
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05027-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014640
0021
004B1FE536C-91CE-452C-8CBE-294763E4A0A1
005201612011535
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c24.000
039|a20161201153623|blinhnm|y20161201153411|zlinhnm
082 |a720|bVI-K
100 |aVi Thị Quốc Khánh
245 |aTiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng / |cThS. Vi Thị Quốc Khánh (chủ biên)
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a146tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aGồm 15 bài học tiếng Anh theo các chuyên đề: kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kĩ thuật xây dựng đô thị
653 |aXây dựng
653 |aKiến trúc
653 |aTiếng anh
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05027-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05027 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 VI-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK05028 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 VI-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK05029 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 VI-K Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào