Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
720 CUM
Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng /
DDC 720
Tác giả CN Cumming, James
Nhan đề Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng / James Cumming; Người dịch: Đỗ Hữu Thành; Hiệu đính: Hoàng Anh Dũng
Nhan đề khác English for science and technology - Architecture and building construction
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 237tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Luyện tập các kĩ năng nói, dịch, viết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng công trình, nhà cửa như: tính chất, hình dạng, kết cấu, đo đạc...
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh Xây dựng
Từ khóa tự do Tiếng Anh Kiến trúc
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Tác giả(bs) CN Hoàng Anh Dũng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04986-7, TK05008
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(77): GT62464-538, GT62943-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014621
00211
0046BCEB62F-6AB6-44BC-BF76-BA99572E2069
005201810170951
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c28000
039|a20181017094855|bhuongpt|c20181015162222|dlinhnm|y20161130143643|zlinhnm
082 |a720|bCUM
100 |aCumming, James
245 |aTiếng anh trong kiến trúc và xây dựng / |cJames Cumming; Người dịch: Đỗ Hữu Thành; Hiệu đính: Hoàng Anh Dũng
246 |aEnglish for science and technology - Architecture and building construction
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a237tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aLuyện tập các kĩ năng nói, dịch, viết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng công trình, nhà cửa như: tính chất, hình dạng, kết cấu, đo đạc...
653 |aSách song ngữ
653 |aTiếng Anh Xây dựng
653 |aTiếng Anh Kiến trúc
653 |aTiếng anh
653|aTiếng Anh chuyên ngành
700 |aHoàng Anh Dũng|edịch
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04986-7, TK05008
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(77): GT62464-538, GT62943-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tienganhtrongkientrucxaydung_2004/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a80|b235|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04986 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 CUM Giáo trình 1
2 TK04987 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 CUM Giáo trình 2
3 TK05008 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 CUM Giáo trình 3
4 GT62464 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 4 Hạn trả:07-01-2019
5 GT62465 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 5 Hạn trả:03-01-2020
6 GT62466 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 6 Hạn trả:06-01-2020
7 GT62467 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 7 Hạn trả:13-01-2020
8 GT62468 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 8 Hạn trả:20-03-2020
9 GT62469 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 9 Hạn trả:04-01-2020
10 GT62470 Kho giáo trình - Tầng 5 720 CUM Giáo trình 10 Hạn trả:07-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8