Luận văn, Luận án
624.2 NG-N
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định :
DDC 624.2
Tác giả CN Nguyễn Hoài Nhân
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số: 605802051 / Nguyễn Hoài Nhân; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bình Hà
Thông tin xuất bản Phú Yên : ĐHXD2016
Mô tả vật lý 97tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Giao thông đường bộ
Từ khóa tự do Công trình cầu
Từ khóa tự do Bình Định
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bình Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01677
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014965
0024
004BEA18793-8C79-4A5A-9DEA-F3B7E9A14B6C
005201612161456
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20161216145922|zthuctap2
082 |a624.2|bNG-N
100 |aNguyễn Hoài Nhân
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số: 605802051 / |cNguyễn Hoài Nhân; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bình Hà
260 |aPhú Yên : |bĐHXD|c2016
300 |a97tr. ; |c30 cm.
653 |aGiao thông đường bộ
653 |aCông trình cầu
653 |aBình Định
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Bình Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01677
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01677 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 NG-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào