Luận văn, Luận án
624.2 TR-V
Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng xây dựng công trình cầu thông qua công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa :
DDC 624.2
Tác giả CN Trần Vỹ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng xây dựng công trình cầu thông qua công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số: 605802051 / Trần Vỹ; Cán bộ hướng dẫn; PGS. TS. Phạm Duy Hòa
Thông tin xuất bản Phú Yên : ĐHXD2016
Mô tả vật lý 66tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công trình cầu
Từ khóa tự do Cấp phối bê tông
Từ khóa tự do Khánh Hòa
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hòa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01695
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014923
0024
00481AD61E1-F268-4D9E-A234-E8B8AD9FC54E
005201612161028
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20161216103158|zthuctap2
082 |a624.2|bTR-V
100 |aTrần Vỹ
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNâng cao hiệu quả quản lý chất lượng xây dựng công trình cầu thông qua công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số: 605802051 / |cTrần Vỹ; Cán bộ hướng dẫn; PGS. TS. Phạm Duy Hòa
260 |aPhú Yên : |bĐHXD|c2016
300 |a66tr. ; |c30 cm.
653 |aCông trình cầu
653 |aCấp phối bê tông
653 |aKhánh Hòa
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aPhạm Duy Hòa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01695
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01695 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 TR-V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào