Luận văn, Luận án
690.02 NG-T
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu xây dựng công trình cầu tại ban quản lý dự án Tỉnh Ninh Thuận :
DDC 690.02
Tác giả CN Nguyễn Minh Thi
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu xây dựng công trình cầu tại ban quản lý dự án Tỉnh Ninh Thuận : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / Nguyễn Minh Thi; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bình Hà.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2013
Mô tả vật lý 74 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Đấu thầu xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Công trình cầu
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bình Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01518
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013266
0024
0048046ED19-AB0A-4A41-816C-1BE1B244FA06
005201904090937
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190409093729|bhuongpt|c20161222090051|dthuctap1|y20161103095204|zthuydh
082 |a690.02|bNG-T
100 |aNguyễn Minh Thi
110 |aTrường ĐHXD
245 |aMột số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu xây dựng công trình cầu tại ban quản lý dự án Tỉnh Ninh Thuận : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / |cNguyễn Minh Thi; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bình Hà.
260 |aH. : |bĐHXD, |c2013
300 |a74 tr. ; |c30 cm.
653 |aĐấu thầu xây dựng
653 |aQuản lý dự án
653 |aCông trình cầu
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Bình Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01518
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01518 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.02 NG - T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào