Luận văn, Luận án
624.20288 LÊ-O
Đánh giá tình trạng hư hỏng các công trình cầu BTCT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nghiên cứu giải pháp sửa chữa, tăng cường:
DDC 624.20288
Tác giả CN Lê Quốc Oai
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đánh giá tình trạng hư hỏng các công trình cầu BTCT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nghiên cứu giải pháp sửa chữa, tăng cường: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1/ Lê Quốc Oai; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2012
Mô tả vật lý 122 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Từ khóa tự do Công trình cầu
Từ khóa tự do Giải pháp công nghệ
Từ khóa tự do Cầu bê tông cốt thép
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01507
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013215
0024
0047C355884-2CA4-449A-9F6B-46368B225C47
005201803071532
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180307153259|bduocnd|c20170913151758|dduocnd|y20161103084911|zminhdn
082 |a624.20288|bLÊ-O
100 |aLê Quốc Oai
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐánh giá tình trạng hư hỏng các công trình cầu BTCT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nghiên cứu giải pháp sửa chữa, tăng cường: |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1/ |cLê Quốc Oai; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng
260 |aH. : |bĐHXD, |c2012
300 |a122 tr. ; |c30 cm.
653 |aThanh Hóa
653 |aCông trình cầu
653 |aGiải pháp công nghệ
653 |aCầu bê tông cốt thép
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Minh Hùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01507
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/cau_ham_ngam/2012/lv01507lequocoai/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01507 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.20288 LÊ - O Luận văn, Luận án 1
  1 of 1