Luận văn, Luận án
624.2 TR-T
Đế xuất giải páp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án duy tu, sửa chữa công trình cầu đường bộ trên các tuyến đường địa phương do sở giao thông vận tải Quảng Bình quản lý :
DDC 624.2
Tác giả CN Trương Thanh Tiến
Nhan đề Đế xuất giải páp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án duy tu, sửa chữa công trình cầu đường bộ trên các tuyến đường địa phương do sở giao thông vận tải Quảng Bình quản lý : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Trương Thanh Tiến; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Duy Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 70tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Công trình cầu
Từ khóa tự do Bảo dưỡng cầu
Từ khóa tự do Duy tu Cầu
Môn học Xây dựng Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hòa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04894
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128174
0024
00427A95C5B-61E6-4F95-836B-60495083A401
005201904091526
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190409152656|bhuongpt|y20190409152611|zhuongpt
082 |a624.2|bTR-T
100 |aTrương Thanh Tiến
245 |aĐế xuất giải páp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án duy tu, sửa chữa công trình cầu đường bộ trên các tuyến đường địa phương do sở giao thông vận tải Quảng Bình quản lý : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cTrương Thanh Tiến; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Duy Hòa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a70tr. ; |c30cm.
653 |aCông trình cầu
653 |aBảo dưỡng cầu
653 |aDuy tu Cầu
690 |aXây dựng Cầu Hầm
700 |aPhạm Duy Hòa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04894
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroinhat5thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04894 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 TR-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào