DDC 620.1
Tác giả CN Lê Văn Hồ
Nhan đề Cơ học công trình : Dùng cho các ngành kỹ sư kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật môi trường, vật liệu xây dựng... / PTS. Lê Văn Hồ
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 1991
Mô tả vật lý 79tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu uốn
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu xoắn
Từ khóa tự do Tải trọng bất động
Từ khóa tự do Hệ phẳng tĩnh định
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(95): GT82309-403
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02368, TK06234-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001646
00211
0044CA64607-5284-4955-B015-060C9E372F6A
005201810300923
008160608s1991 vm vie
0091 0
039|a20181030092349|blinhnm|c20181025104936|dhuongpt|y20160901160316|zlinhnm
082 |a620.1|bLÊ-H
100 |aLê Văn Hồ|cPTS.
245 |aCơ học công trình : |bDùng cho các ngành kỹ sư kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật môi trường, vật liệu xây dựng... / |cPTS. Lê Văn Hồ
260 |aH. : |bĐHXD, |c1991
300 |a79tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aCấu kiện chịu uốn
653 |aCấu kiện chịu xoắn
653 |aTải trọng bất động
653 |aHệ phẳng tĩnh định
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(95): GT82309-403
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02368, TK06234-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/cocongtrinh2.91thumbimage.jpg
890|a98|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02368 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LÊ-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06234 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LÊ-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06235 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LÊ-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT82309 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 4
5 GT82310 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 5
6 GT82311 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 6
7 GT82312 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 7 Hạn trả:05-06-2020
8 GT82313 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 8
9 GT82314 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 9
10 GT82315 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào