Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
620.1 LE-T(1)
Cơ học kết cấu :
DDC 620.1
Tác giả CN Lều Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu : Tập 1 Hệ tĩnh định. Tập 1
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 219 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do cơ học kết cấu
Từ khóa tự do hệ tĩnh định
Từ khóa tự do hệ phẳng tĩnh định
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00589-91
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(5): GT24063-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
001240
0021
004C3F2D4B4-A92E-4B1C-BF7A-322DE387AC84
005201610180840
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c30000
039|a20161018084308|bthuctap3|c20160826102140|dhuyenht|y20160826101539|zhuyenht
041 |avie
082 |a620.1|bLE-T(1)
100 |aLều Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu : |bTập 1 Hệ tĩnh định. |nTập 1
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a219 tr. ; |c24 cm.
653 |acơ học kết cấu
653 |ahệ tĩnh định
653 |ahệ phẳng tĩnh định
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00589-91
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(5): GT24063-7
890|a8|b20|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00589 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LE-T(1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK00590 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LE-T(1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK00591 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LE-T(1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT24063 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 4 Hạn trả:26-08-2019
5 GT24064 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 5 Hạn trả:08-01-2018
6 GT24065 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 6 Hạn trả:04-06-2020
7 GT24066 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 7 Hạn trả:22-06-2018
8 GT24067 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 8 Hạn trả:19-11-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào