DDC 620.1
Tác giả CN Lê Văn Hồ
Nhan đề Cơ học công trình. Tập II / Lê Văn Hồ
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1993
Mô tả vật lý 152tr. : Minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu xoắn
Từ khóa tự do Tải trọng bất động
Từ khóa tự do Hệ phẳng tĩnh định
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(20): GT82404-23
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122157
00211
004D5BF7B80-4850-488A-BE34-2465E23F11E2
005201810300924
008081223s1993 vm| vie
0091 0
039|a20181030092418|blinhnm|c20181025103119|dhuongpt|y20181025101811|zhuongpt
082 |a620.1|bLÊ-H
100 |aLê Văn Hồ
245 |aCơ học công trình. |nTập II / |cLê Văn Hồ
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1993
300 |a152tr. : |bMinh họa ; |c27cm.
653 |aCấu kiện chịu xoắn
653 |aTải trọng bất động
653 |aHệ phẳng tĩnh định
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(20): GT82404-23
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/cocongtrinh2.93thumbimage.jpg
890|a20|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT82404 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 1
2 GT82405 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 2 Hạn trả:03-01-2020
3 GT82406 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 3
4 GT82407 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 4
5 GT82408 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 5
6 GT82409 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 6
7 GT82410 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 7
8 GT82411 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 8
9 GT82412 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 9
10 GT82413 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LÊ-H Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào