Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
531.1 NG-K
Cơ sở cơ học kỹ thuật( Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật) /.
DDC 531.1
Tác giả CN Nguyễn Văn Khang
Nhan đề Cơ sở cơ học kỹ thuật( Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật) /. tập 1, Tĩnh học và động học / Nguyễn Văn Khang.
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 217tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Cơ sở
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Tĩnh học
Từ khóa tự do Cơ học
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02954-6
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(24): GT16369-92
000 00000nam#a2200000ua#4500
001948
0021
0042C8C0719-CB35-4B9E-B98E-904BEFBE38DB
005201609221520
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c16000
039|y20160922152327|zanhnq
041 |aVie
082 |a531.1|bNG-K
100 |aNguyễn Văn Khang
245 |aCơ sở cơ học kỹ thuật( Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật) /. |ntập 1, |pTĩnh học và động học / |cNguyễn Văn Khang.
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2005
300 |a217tr. ; |c21cm.
653 |aCơ sở
653 |aĐộng học
653 |aTĩnh học
653 |aCơ học
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02954-6
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(24): GT16369-92
890|a27|b81
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02954 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531.1 NG-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK02955 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531.1 NG-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK02956 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531.1 NG-K Sách Tiếng Việt 3
4 GT16369 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 4 Hạn trả:14-02-2020
5 GT16370 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 5 Hạn trả:07-06-2019
6 GT16371 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 6 Hạn trả:08-05-2020
7 GT16372 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 7 Hạn trả:05-06-2020
8 GT16373 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 8
9 GT16374 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 9 Hạn trả:06-06-2019
10 GT16375 Kho giáo trình - Tầng 5 531.1 NG-K Giáo trình 10 Hạn trả:05-06-2020
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào