Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
531 PH-C
Cơ học lý thuyết :
DDC 531
Tác giả CN Phan Văn Cúc
Nhan đề Cơ học lý thuyết : Cho ngành kiến trúc và quy hoạch / Phan Văn Cúc, Tống Danh Đạo
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 139 tr. ; 20 cm.
Từ khóa tự do cơ học lý thuyết
Từ khóa tự do tĩnh học
Từ khóa tự do hệ tiên đề tĩnh học
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00598-600
000 00000nam#a2200000ua#4500
001244
0021
0049E864388-B154-451F-ACAE-B590EB9DF65F
005201608261027
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c17000
039|y20160826102852|zhuyenht
041 |avie
082 |a531|bPH-C
100 |aPhan Văn Cúc
245 |aCơ học lý thuyết : |bCho ngành kiến trúc và quy hoạch / |cPhan Văn Cúc, Tống Danh Đạo
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a139 tr. ; |c20 cm.
653 |acơ học lý thuyết
653 |atĩnh học
653 |ahệ tiên đề tĩnh học
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00598-600
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00598 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 PH-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK00599 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 PH-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK00600 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 PH-C Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào