Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
531 NI-H
Cơ học lí thuyết /
DDC 531
Tác giả CN Ninh Quang Hải
Nhan đề Cơ học lí thuyết / KS. Ninh Quang Hải
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 263 tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Cơ học lí thuyết
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Tĩnh học
Từ khóa tự do Động lực học
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03828-30
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011294
0021
004E992737D-0AA6-4A46-8B2E-E12CF348CE17
005201609281020
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c17500
039|y20160928102310|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a531|bNI-H
100 |aNinh Quang Hải|cKS
245 |aCơ học lí thuyết / |cKS. Ninh Quang Hải
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a263 tr. ; |c19 cm.
653 |aCơ học lí thuyết
653 |aĐộng học
653 |aTĩnh học
653 |aĐộng lực học
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03828-30
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03828 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 NI-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK03829 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 NI-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK03830 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 NI-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào