Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.1 LE-T(2)
Bài tập cơ học kết cấu /.
DDC 620.1
Tác giả CN Lều Thọ Trình
Nhan đề Bài tập cơ học kết cấu /. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản H : Khoa học và kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 232 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Từ khóa tự do Hệ phẳng siêu tĩnh
Từ khóa tự do Hệ siêu tĩnh
Từ khóa tự do Phân phối mômen
Từ khóa tự do Phương pháp lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Yên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(280): GT23864-4005, GT75776-825, GT78396-421, GT79257-69, GT79667-9, GT80036-52, GT82670-83, GT84176-82, GT86832-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013374
00211
004004E8251-EA56-4A9B-89E1-6B46A483FE44
005201810170944
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c26,000
039|a20181017094422|bthuygt|c20181017094412|dthuygt|y20161104094515|zthuydh
082 |a620.1|bLE-T(2)
100 |aLều Thọ Trình
245 |aBài tập cơ học kết cấu /. |nTập 2, |pHệ siêu tĩnh / |cLều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
260 |aH : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2002
300 |a232 tr. ; |c24 cm.
653 |aCơ học kết cấu
653 |aHệ phẳng siêu tĩnh
653 |aHệ siêu tĩnh
653 |aPhân phối mômen
653 |aPhương pháp lực
700 |aNguyễn Mạnh Yên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(280): GT23864-4005, GT75776-825, GT78396-421, GT79257-69, GT79667-9, GT80036-52, GT82670-83, GT84176-82, GT86832-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btcohocketcautap2_leuthotrinh2002thumbimage.jpg
890|a280|b867|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT23864 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 1 Hạn trả:02-01-2020
2 GT23865 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 2 Hạn trả:08-06-2020
3 GT23866 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 3 Hạn trả:11-01-2019
4 GT23867 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 4 Hạn trả:08-01-2018
5 GT23868 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 5 Hạn trả:03-01-2019
6 GT23869 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 6 Hạn trả:02-01-2020
7 GT23870 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 7 Hạn trả:08-06-2019
8 GT23871 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 8 Hạn trả:05-06-2020
9 GT23872 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 9 Hạn trả:03-01-2019
10 GT23873 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 10 Hạn trả:02-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28