Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
620.1 LE-T
Bài tập cơ học kết cấu:
DDC 620.1
Tác giả CN Lều Thọ Trình
Nhan đề Bài tập cơ học kết cấu: Tập 1 - Hệ tĩnh định/ Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 208 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Bài tập cơ
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Từ khóa tự do Hệ tĩnh định
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00583-5
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(5): GT24058-62
000 00000nam#a2200000ua#4500
001234
0021
004FE1D4A05-F3F5-4E0F-8945-15B0425EDE92
005201810251651
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c29000
039|a20181025164851|bhuongpt|c20180918143519|dhuongpt|y20160826100458|zhuyenht
041 |avie
082 |a620.1|bLE-T
100 |aLều Thọ Trình
245 |aBài tập cơ học kết cấu:|bTập 1 - Hệ tĩnh định/|cLều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
245|nTập 1
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a208 tr. ; |c24 cm.
653 |aBài tập cơ
653 |aCơ học kết cấu
653 |aHệ tĩnh định
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00583-5
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(5): GT24058-62
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/btcohocketcau2thumbimage.jpg
890|a8|b30|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00583 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LE-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK00584 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LE-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK00585 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LE-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT24058 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 4 Hạn trả:02-01-2020
5 GT24059 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 5 Hạn trả:19-11-2018
6 GT24060 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 6 Hạn trả:03-01-2020
7 GT24061 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 7 Hạn trả:31-10-2020
8 GT24062 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T Giáo trình 8 Hạn trả:04-01-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào