Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.1 NG-Y(3)
Bài tập cơ học kết cấu.
DDC 620.1
Nhan đề Bài tập cơ học kết cấu. Tập 3 / Nguyễn Mạnh Yên
Thông tin xuất bản H. : Khoa học & Kỹ thuật, 1995
Mô tả vật lý 112tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(80): GT76344-423
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05960-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120805
00211
0043C21C35F-2631-43CD-B840-E65CC3C84BC1
005201810170903
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|a20181017090347|blinhnm|c20181015162609|dhuongpt|y20180307083713|zlinhnm
082 |a620.1|bNG-Y(3)
245 |aBài tập cơ học kết cấu. |nTập 3 / |cNguyễn Mạnh Yên
260 |aH. : |bKhoa học & Kỹ thuật, |c1995
300 |a112tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aBài tập
653 |aCơ học kết cấu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(80): GT76344-423
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05960-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/baitapcohocketcauiiithumbimage.jpg
890|a83|b130|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05960 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 1
2 TK05961 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 2
3 TK05962 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 3
4 GT76344 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 4
5 GT76345 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 5
6 GT76346 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 6
7 GT76347 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 7
8 GT76348 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 8
9 GT76349 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 9
10 GT76350 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 NG-Y(3) Giáo trình 10 Hạn trả:02-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9