Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
620.1 LÊ-T
Cơ học kết cấu /,
DDC 620.1
Tác giả CN Lều Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu /, Tập 2 / Lều Thọ Trình (ch.b.), Lê Xuân huỳnh, Nguyễn Văn Phượng,
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 262 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Huỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03813-5
000 00000ndm#a2200000ua#4500
0011288
0021
0047B279909-E5F2-45B2-A158-90EC4916A22E
005201711011438
008160608s1996 vm vie
0091 0
039|a20171101144524|blinhnm|y20160928100933|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a620.1|bLÊ-T
100 |aLều Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu /, |pTập 2 / |cLều Thọ Trình (ch.b.), Lê Xuân huỳnh, Nguyễn Văn Phượng,
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1996
300 |a262 tr. ; |c27 cm.
653 |aCơ học kết cấu
700|aLê Xuân Huỳnh
700|aNguyễn Văn Phượng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03813-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03813 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LÊ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK03814 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LÊ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK03815 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 LÊ-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào