Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
511 NG - N
Toán rời rạc /
DDC 511
Tác giả CN Nguyễn Đức Nghĩa
Nhan đề Toán rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
Lần xuất bản Lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 290 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Toán học cao cấp
Từ khóa tự do Toán rời rạc
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tô Thành
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00660-2
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(19): GT11263-81
000 00000nam#a2200000ua#4500
001219
0021
004F2B0552C-C64F-4A8A-8332-D171D88CBCA4
005201608260929
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c37000
039|y20160826093035|zhoadt
041 |aVie
082 |a511|bNG - N
100 |aNguyễn Đức Nghĩa
245 |aToán rời rạc / |cNguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
250 |aLần thứ 5
260 |aH. : |bĐại học Quốc Gia Hà Nội, |c2005
300 |a290 tr. ; |c27 cm.
653 |aToán học cao cấp
653 |aToán rời rạc
653 |aToán ứng dụng
700 |aNguyễn Tô Thành
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00660-2
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(19): GT11263-81
890|a22|b81|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00660 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 511 NG - N Sách Tiếng Việt 1
2 TK00661 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 511 NG - N Sách Tiếng Việt 2
3 TK00662 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 511 NG - N Sách Tiếng Việt 3
4 GT11263 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 4 Hạn trả:01-04-2021
5 GT11264 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 5 Hạn trả:08-03-2018
6 GT11265 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 6 Hạn trả:21-01-2021
7 GT11266 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 7 Hạn trả:07-01-2019
8 GT11267 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 8 Hạn trả:02-01-2020
9 GT11268 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 9 Hạn trả:01-05-2020
10 GT11269 Kho giáo trình - Tầng 5 511 NG - N Giáo trình 10 Hạn trả:14-10-2019
  1  2  3 of 3