Luận văn, Luận án
624.2 NG-V
Nghiên cứu lựa chọn quy trình duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra cầu An Đông :
DDC 624.2
Tác giả CN Nguyễn Văn Vinh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn quy trình duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra cầu An Đông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số: 605802051 / Nguyễn Văn Vinh; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Mợi
Thông tin xuất bản Phú Yên : ĐHXD2016
Mô tả vật lý 106tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Bảo dưỡng
Từ khóa tự do Duy tu
Từ khóa tự do Cầu An Đông
Từ khóa tự do Ninh Thuận
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mợi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01698
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014916
0024
00485505666-00E3-4513-B114-96B1FF7696DC
005201612161014
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20161216101739|zthuctap2
082 |a624.2|bNG-V
100 |aNguyễn Văn Vinh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu lựa chọn quy trình duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra cầu An Đông : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số: 605802051 / |cNguyễn Văn Vinh; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Mợi
260 |aPhú Yên : |bĐHXD|c2016
300 |a106tr. ; |c30 cm.
653 |aBảo dưỡng
653 |aDuy tu
653 |aCầu An Đông
653 |aNinh Thuận
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Văn Mợi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01698
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01698 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 NG-V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào