Luận văn, Luận án
338.5 NG - T
Nghiên cứu xác định chi phí vận hành và bảo dưỡng cho các nhà máy xử lý nước thải đô thị. Nghiên cứu điển hình tại nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Quang Tiến
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu xác định chi phí vận hành và bảo dưỡng cho các nhà máy xử lý nước thải đô thị. Nghiên cứu điển hình tại nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành cơ sở hạ tầng; Mã số: 60580210 / Nguyễn Quang Tiến; CB hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Hạ
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 51 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vận hành
Từ khóa tự do Bảo dưỡng
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Môn học Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03604
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110158
0024
0047DBE172A-885F-40D1-A66F-B5021F618B81
005201703310953
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170331095739|zthanhpm
082 |a338.5|bNG - T
100 |aNguyễn Quang Tiến
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu xác định chi phí vận hành và bảo dưỡng cho các nhà máy xử lý nước thải đô thị. Nghiên cứu điển hình tại nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành cơ sở hạ tầng; Mã số: 60580210 / |cNguyễn Quang Tiến; CB hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Hạ
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a51 tr. ; |c30 cm.
650 |aVận hành
653 |aBảo dưỡng
653 |aXử lý nước thải
690 |aKỹ thuật cơ sở hạ tầng
700 |aTrần Đức Hạ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03604
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03604 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG - T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào