Luận văn, Luận án
658.404 CH-K
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác QLDA ĐTXD cầu đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang :
DDC 658.404
Tác giả CN Châu Hùng Kỳ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác QLDA ĐTXD cầu đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / Châu Hùng Kỳ; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 92tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cầu đường
Từ khóa tự do Đấu thầu xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Kiên Giang
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hòa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01799
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014970
0024
004D7B7B107-A5D8-49B1-BA4F-069191BA779F
005201612260859
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161226090255|bthuctap1|y20161216150737|zthuctap1
082 |a658.404|bCH-K
100 |aChâu Hùng Kỳ
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác QLDA ĐTXD cầu đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / |cChâu Hùng Kỳ; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Duy Hòa.
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a92tr. ; |c30 cm.
653 |aCầu đường
653 |aĐấu thầu xây dựng
653 |aQuản lý dự án
653 |aKiên Giang
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aPhạm Duy Hòa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01799
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01799 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 CH-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào