Luận văn, Luận án
658.404 LÊ-S
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án đầu tư thay thế các công trình cầu yếu :
DDC 658.404
Tác giả CN Lê Xuân Sinh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án đầu tư thay thế các công trình cầu yếu : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / Lê Xuân Sinh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bình Hà.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 91 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Ban quản lý dự án 6
Từ khóa tự do Công trình cầu yếu
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bình Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01527
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013282
0024
0048454D650-26F5-430E-AAD8-620FAC6A323D
005201612220848
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20161222085209|bthuctap1|y20161103100437|zminhdn
082 |a658.404|bLÊ-S
100 |aLê Xuân Sinh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án đầu tư thay thế các công trình cầu yếu : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / |cLê Xuân Sinh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bình Hà.
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a91 tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản lý dự án
653 |aBan quản lý dự án 6
653 |aCông trình cầu yếu
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Bình Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01527
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01527 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 LÊ - S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào