Luận văn, Luận án
658.404 HO - C
Cải thiện mô hình quản lý dự án ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An :
DDC 658.404
Tác giả CN Hoàng Xuân Cường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Cải thiện mô hình quản lý dự án ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60580208 / Hoàng Xuân Cường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thám.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 101 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Anh Sơn
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thám
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01046
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012681
0024
0047922F2D9-8BA3-4D6D-B850-5D37470BFBB9
005201610310916
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20161031091921|zminhdn
082 |a658.404|bHO - C
100 |aHoàng Xuân Cường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCải thiện mô hình quản lý dự án ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An : |b Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60580208 / |cHoàng Xuân Cường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thám.
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a101 tr. ; |c30 cm.
653 |aNghệ An
653 |aQuản lý dự án
653 |aAnh Sơn
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Đình Thám
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01046
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01046 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 HO - C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào