Luận văn, Luận án
658.404 PH-H
Bài học kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án Vincom Rạch Giá :
DDC 658.404
Tác giả CN Phạm Thị Hồng Huyên
Nhan đề Bài học kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án Vincom Rạch Giá : Luận án thạc sỹ chuyên nghành Quản lý dự án Xây dựng; Mã sô: 60580302-2 / Phạm Thị Hồng Huyên; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Văn Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 100tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng Vincom
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04529
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120872
0024
004D586B963-EA7F-4DBB-8F3E-3D46383D32EE
005201803230846
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180323084718|zthuctap1
082 |a658.404|bPH-H
100 |aPhạm Thị Hồng Huyên
245 |aBài học kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án Vincom Rạch Giá : |bLuận án thạc sỹ chuyên nghành Quản lý dự án Xây dựng; Mã sô: 60580302-2 / |cPhạm Thị Hồng Huyên; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Văn Tâm
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2017
300 |a100tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aXây dựng Vincom
653 |aQuản lý dự án
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04529
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dodepthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04529 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 PH-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào