Luận văn, Luận án
658.404 NG-T
Giải pháp đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do ban quản lý công trình Thành phố Hà Tĩnh quản lý :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Tiến Trung
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Giải pháp đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do ban quản lý công trình Thành phố Hà Tĩnh quản lý : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý dự án Xây dựng; MS; 60580302-2 / Nguyễn Tiến Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2016
Mô tả vật lý 72 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dự án đầu tư
Từ khóa tự do Hạ tầng kỹ thuật
Từ khóa tự do Tiến độ
Từ khóa tự do Ban quản lý công trình
Môn học Quản lý dự án Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03358
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019817
0024
004E947D2A4-A363-4A17-9F08-1C577D09567E
005201708111422
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170811142846|bduocnd|y20170324105815|zminhdn
082 |a658.404|bNG-T
100 |aNguyễn Tiến Trung
110 |aTrường ĐHXD
245 |aGiải pháp đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do ban quản lý công trình Thành phố Hà Tĩnh quản lý : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý dự án Xây dựng; MS; 60580302-2 / |cNguyễn Tiến Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
260 |aH. : |bĐHXD, |c2016
300 |a72 tr. ; |c30 cm.
653 |aDự án đầu tư
653 |aHạ tầng kỹ thuật
653 |aTiến độ
653 |aBan quản lý công trình
690 |aQuản lý dự án Xây dựng
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03358
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/quanlyduanxd/2016/lv03358nguyentientrung/noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03358 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1